Упроваджені проекти

Корпорацією «АТБ» реалізовано інноваційні для українського ринку проекти, задача яких — вивести підприємство на світовий рівень ведення бізнесу.

ERP НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ ORACLE RETAIL

Система планування ресурсів підприємства дозволяє за допомогою цілого комплексу інтегрованих прикладних програм створити єдине інформаційне середовище з метою автоматизації всіх сфер діяльності підприємства — від планування бізнес-процесів до контролю над їх реалізацією та подальшого аналізу досягнутих результатів. Головне призначення ERP­системи: забезпечити зростання конкурентоздатності підприємства шляхом підвищення ефективності бізнес­процесів і, як наслідок, скорочення витрат.

Логістика

Використання WMS, TMS і GPS систем дозволяє:

  • знизити вартість внутрішньоскладської обробки товару та його доставки,
  • підвищити контроль над виконанням складських операцій,
  • обмежити вплив людського фактору на процеси складської логістики,
  • підвищити контроль над роботою власного та найманого автопарку,
  • покращити якість транспортних послуг.

Маркетинг

Використання «SpacePlanning», «FloorPlanning», «Web Publisher», програмних продуктів із мерчандайзингу компанії «Strategix» дозволяє збільшити товарообіг за рахунок оптимізації оптимального:

  • розподілу площі торговельної зали між категоріями,
  • розміщення торговельного обладнання,
  • викладення всередині кожної категорії товарів,
  • розміщення категорій товарів у торговельній залі.

Інформаційні технології

BI (інформаційно-­аналітична система). Упровадження системи дозволяє оптимізувати планові бізнес-­процеси, скоротити до необхідного мінімуму обсяг «ручних операцій» і спрямувати зусилля спеціалістів безпосередньо на аналіз інформації для обґрунтування прийняття управлінських рішень.